Байгаль орчны манлайлагч хөтөлбөрийн төгсөгчдийн подкаст

Зориг сангийн “Байгаль орчны манлайлал” хөтөлбөрийн 10 жилийн ойн хүрээнд EFP Төгсөгчдийн холбооноос санаачлан зохион байгуулж буй ZORIG FOUNDATION ALUMNI PODCAST хэрэгжиж эхэллээ.

Подкастын зочид маань хөтөлбөрөө төгсөөд хэрхэн өөрийгөө хөгжүүлж, бусдад эерэгээр нөлөөлж, хөтөлбөрийн залуусынхаа тухай ямар ямар хөгжилтэй дурсамж хуваалцсаныг хамтдаа сонсоцгооё!

 

Skip to content