ХАНДИВ ӨГӨХ

Зориг сангийн үйл ажиллагааг дэмжихийг хүсвэл дээрх QR кодыг бүх банкны аппликейшн ашиглан уншуулж хандиваа өргөөрэй. Танд баярлалаа