БОЛДЫН МАРГАД

2017-03-14

About the Zorig Foundation


Болдын Маргад нь 2015 оноос эхлэн Зориг санд хөтөлбөрийн зохицуулагчаар ажиллаж байна. Өмнө нь Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яаманд мэргэжилтнээр ажиллаж байсан. Тэрээр Монгол Улсын Их Сургуулийн Нийгмийн шинжлэх ухааны сургуулийг Улс төр судлаач мэргэжлээр төгссөн.