Эмма Николас

2017-03-24

About the Zorig Foundation


Эмма нь Зориг санд Австралийн Олон Улсын Хөгжлийн сайн дурын ажилтнаар ажилладаг. Тэрээр магистрын зэрэгтэй мөн түүнчлэн Австралийн засгийн газарт ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд хөтөлбөрийн менежмент, хөгжлийн бодлого хөгжүүлэлт зэрэг өргөн хүрээний чадвартай юм. Зориг санд ажиллаж буйдаа баяртай байгаа бөгөөд ажиллах хугацаандаа ажлын хамт олноосоо ихийг сурч мэднэ гэсэн хүлээлттэй байна.