МЯГМАРСҮРЭНГИЙН РЕНЧИН

2018-03-20

About the Zorig Foundation


МУИС-​ийн​ эдийн засгийн ​ангийн оюутан M. Ренчин нь Зориг санд 2016 оноос хойш сайн дурын ажилтнаар ажиллаж байна.​ Мөн ​Зориг сангийн ​С​урагч солилцоо болон Монголын залуу эрдэмтэн хөтөлбөрүүдий​н ​төгс​өгч юм.