Бид хогоо ангилан ялгадаг боллоо!

Зориг сан хогоо эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгадаг боллоо. Ингэснээр цаашид бий болох хог хаягдлыг дахин боловсруулах боломжтой болох юм. Мөн бид ажлын байрандаа органик хүнсний хаягдлаа чийгийн улаан хорхой ашиглан бордоо бэлдэх аргаар дахин боловсруулж эхэлсэн цөөн байгууллагуудын нэг билээ.

 

Skip to content