Бүртгэл явагдаж байна
Сурагч солилцооны хөтөлбөр 2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do iusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Бүртгэл дуусах хугацаа
2022.04.20
Бүртгэл явагдаж байна
Young Leap Program
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do iusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Бүртгэл дуусах хугацаа
2022.06.09
Бүртгэл явагдаж байна
Random Program
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do iusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Бүртгэл дуусах хугацаа
2022.07.21
ЗОРИГ САН

1998
ҮҮСГЭН БАЙГУУЛСАН

2880+
НИЙТ ОЛГОСОН ТЭТГЭЛЭГ

300+
НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨСЛҮҮД

5000+
ХӨТӨЛБРИЙН ТӨГСӨГЧИД

СОНИН САЙХАН

Sample text, WOOOOOO
Lorem ipsum dolor sit amet
2022.5.18
Yes.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor i...
2020.313.312312
2020.01.29-ний өдрийн 23:59 цаг хүртэл.
Хөтөлбөрүүд
ЗОРИГ САНГИЙН АМЖИЛТТАЙ ТӨГСӨГЧИД
Э. Ирмүүн
...
Junior Internship Program буюу Залуу дадлагажигч хөтөлбөр
Б. Бүрэнбилэгт
"Ахлах ангийн сурагчдад тулгардаг төвөгтэй асуудлуудын нэг бол мэргэжил сонголт байдаг гэж боддог. Сонирхсон мэргэжил нь ажлын талбар дээр гараад яг ю...
Junior Internship Program буюу Залуу дадлагажигч хөтөлбөр
Б.Намуун
2020 онд Зориг сан, Щвейцарын хөгжлийн агентлагтай хамтарсан тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдсан. Энэ хөтөлбөр дан ганц мөнгөн тусламж үзүүлэх бус мэдлэгт ...
Швейцарын Хөгжлийн Агентлагтай хамтарсан оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр
О.Сувд
Нас ойролцоо үе тэнгийнхэнтэй 14 хоногийн туршид өдөр бүр хамт байж, найзууд болон өдөр бүр сонирхолтой үйл ажиллагаа хийсэн. Мөн мэдлэг чадвартай илт...
Ардчилал Зуны Зуслан хөтөлбөр
О.Мөнхбат
"Хөдөө орон нутагт ажиллаж амьдарч буй залуус руу чиглэсэн хөгжлийн хөтөлбөр тун цөөхөн байдаг. Миний хувьд Зориг сангийн 'Орон Нутгийн Байгаль Орчны ...
Орон Нутгийн Байгаль Орчны Манлайлал хөтөлбөр
Ц.Юүлжалсэнгээ
"Сурагч бид нар амжилттай суралцахад маш олон төрлийн хувь хүний чадварууд шаардлагатай байдаг. Гэвч эдгээр чадваруудыг сургуульд төдийлөн заагаад бай...
Люби Женкинс Сурагч Солилцооны Хөтөлбөр
Ш. Эрдэнэбаяр
Эмэгтэйчүүдийн Манлайлал Хөтөлбөр 2014 оноос хэрэгжиж эхэлснийг мэддэг байсан боловч зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориулагдсан хөтөлбөр гэж төсөөлөн төдийлөн ...
Эмэгтэйчүүдийн Манлайлал Хөтөлбөр
Б.Уранзаяа
"Улс орны ирээдүй бол залуус гэх мөртлөө удирдан чиглүүлж, зааж сургах систем нь хангалтгүй санагддаг. Зориг сангийн 'Залуусын тогтвортой ажил эрхлэлт...
Залуусын тогтвортой ажил эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр SEYP
Хамтрагч байгууллагууд

ЗОРИГ САН-Д ХАНДИВ ӨГӨӨРЭЙ