ЗОРИГ САН

1998
ҮҮСГЭН БАЙГУУЛСАН

2880+
НИЙТ ОЛГОСОН ТЭТГЭЛЭГ

300+
НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨСЛҮҮД

5000+
ХӨТӨЛБРИЙН ТӨГСӨГЧИД

СОНИН САЙХАН

2020.01.29-ний өдрийн 23:59 цаг хүртэл.
Хөтөлбөрүүд
ЗОРИГ САНГИЙН АМЖИЛТТАЙ ТӨГСӨГЧИД
Б. Бүрэнбилэгт
"Ахлах ангийн сурагчдад тулгардаг төвөгтэй асуудлуудын нэг бол мэргэжил сонголт байдаг гэж боддог. Сонирхсон мэргэжил нь ажлын талбар дээр гараад яг ю...
Junior Internship Program буюу Залуу дадлагажигч хөтөлбөр
О.Сувд
Нас ойролцоо үе тэнгийнхэнтэй 14 хоногийн туршид өдөр бүр хамт байж, найзууд болон өдөр бүр сонирхолтой үйл ажиллагаа хийсэн. Мөн мэдлэг чадвартай илт...
Ардчилал Зуны Зуслан хөтөлбөр
Э. Ирмүүн
...
Junior Internship Program буюу Залуу дадлагажигч хөтөлбөр
Хамтрагч байгууллагууд

ЗОРИГ САН-Д ХАНДИВ ӨГӨӨРЭЙ