Хөтөлбөрүүд
Зориг сангийн эрхэм зорилго нь ардчиллын үнэт зүйлсийг дээдэлдэг, мэдээлэлтэй, чадвартай залуу иргэдийг бэлтгэх бөгөөд өдгөө жил бүр 14 орчим хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.